Kwestionariusz Akceptacji i Działania-II

Opracował Bartosz Kleszcz

Na tej stronie znajduje się internetowa wersja Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (odtąd KAD-II). Jest to profesjonalny test psychologiczny, mierzący elastyczność psychiczną, którego polską wersję opracował Bartosz Kleszcz.

Poniżej możesz dowiedzieć się, klikając na poszczególne ramki, co dokładnie mierzy test, zbadać się oraz poznać metody zwiększania elastyczności psychicznej. Jeśli interesuje cię naukowa strona, to zakładka „Źródła naukowe” pomoże ci zapoznać się z anglojęzycznymi publikacjami na ten temat.

 

Co to elastyczność psychiczna?
Dostęp do testu
Metody zwiększania elastyczności psychicznej
Źródła naukowe

Czym jest ACT | Terapia ACT | Superwizja ACT |

newsletter | fb

Powrót