Kwestionariusz Akceptacji i Działania-II

Opracował Bartosz Kleszcz

Na tej stronie znajduje się internetowa wersja Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (odtąd KAD-II). Jest to profesjonalny test psychologiczny, mierzący elastyczność psychiczną, którego polską wersję opracował Bartosz Kleszcz.

Poniżej możesz dowiedzieć się, klikając na poszczególne ramki, co dokładnie mierzy test, zbadać się oraz poznać metody zwiększania elastyczności psychicznej. Jeśli interesuje cię naukowa strona, to zakładka „Źródła naukowe” pomoże ci zapoznać się z anglojęzycznymi publikacjami na ten temat.

 

Co to elastyczność psychiczna?

Elastyczność psychiczna to zdolność do skutecznego działania w zgodzie z własnymi przekonaniami i marzeniami, niezależnie od tego, jakie myśli, emocje i wrażenia cielesne stają nam na drodze. Każdy z nas ma jakiś poziom elastyczności psychicznej.

Osoba wysoce elastyczna psychicznie, jeśli właśnie tego wymagają okoliczności, będzie w stanie podchodzić z otwartością wobec wszystkich psychicznych treści, jakie przyjdzie jej świadomie przeżyć podczas realizowania tego, na czym jej głęboko zależy.

Osoba mało elastyczna psychicznie będzie częściej rezygnować ze swoich marzeń w obliczu trudnych przeżyć wewnętrznych, będzie mieć słabszy kontakt z chwilą obecną (co przejawia się przez np. częstsze pogrążanie się we wspomnieniach lub zamartwianie się przyszłością, przyssanie się do internetu lub butelki) oraz trudniej będzie jej określić, jakie wartości są dla niej ważne, a przez to i rzadziej będzie zmieniać te abstrakcyjne idee w konkretne działanie. Większość osób przechodzących przez przewlekłe problemy psychiczne to osoby z niskim poziomem elastyczności.

Wynik KAD-II nie mówi o obecności konkretnych objawów (np. czy ktoś odczuwa często smutek, lęk, wściekłość, jadłowstręt, halucynacje), a o tym, jak ktoś sobie z nimi radzi.

Jest to spójne z badaniami, które pokazują, że ludzie doświadczający trudności psychicznych i ci dobrze sobie radzący w życiu przeżywają z reguły tyle samo nieprzyjemnych myśli, emocji i wrażeń w ciele – jest to naturalna i nieodłączna część bycia człowiekiem. Te dwie grupy różnią się natomiast w tym, jak reagują na obecność trudnych przeżyć. Przykładowo, dwie osoby doświadczające takiego samego nasilenia smutnych myśli lub przewlekłego bólu somatycznego mogą funkcjonować zupełnie odmiennie ze względu na to, jaką postawę przyjmują wobec tych objawów.

Elastyczność psychiczna to umiejętność, którą można ćwiczyć.

Dostęp do testu

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń. Proszę ocenić, jak prawdziwe są poszczególne stwierdzenia w odniesieniu do Pani/Pana, wybierając przy każdym z nich najbardziej pasującą odpowiedź.

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń. Proszę ocenić, jak prawdziwe są poszczególne stwierdzenia w odniesieniu do Pani/Pana, wybierając przy każdym z nich najbardziej pasującą odpowiedź.

1. Bolesne doświadczenia i wspomnienia sprawiają, że trudno mi żyć w sposób, który uznałbym za wartościowy.

 
 
 
 
 
 
 

2. Boję się swoich uczuć.

 
 
 
 
 
 
 

3. Martwię się, że nie będę w stanie kontrolować swoich zmartwień i uczuć.

 
 
 
 
 
 
 

4. Bolesne wspomnienia stoją na przeszkodzie temu, żebym wiódł satysfakcjonujące życie.

 
 
 
 
 
 
 

5. Emocje są przyczyną problemów w moim życiu.

 
 
 
 
 
 
 

6. Wydaje mi się, że większość ludzi radzi sobie ze swoim życiem lepiej niż ja.

 
 
 
 
 
 
 

7. Zamartwianie się przeszkadza mi w odniesieniu sukcesu.

 
 
 
 
 
 
 

Metody zwiększania elastyczności psychicznej

Bardzo wiele artykułów na Zacznij Żyć Tu i Teraz poświęconych jest właśnie bardziej elastycznemu radzeniu sobie z wewnętrzną i zewnętrzną rzeczywistością – zajrzyj do archiwum tematycznego, gdzie znajdziesz teksty na ten temat przede wszystkim w kategoriach „Sens życia i osiąganie celów”, „Trudne myśli i emocje” oraz „Życie tu i teraz oraz medytacja”. Każda jedna drobna pozytywna zmiana, którą wprowadzisz w swoje życie dzięki tej lekturze, jest krokiem w kierunku bardziej witalnego, pełniejszego i bardziej zaangażowanego życia.

Elastyczność psychiczna poprawia się także podczas skutecznej psychoterapii. Badania pokazują, że szczególnie dobre są w tym dwie silnie bazujące na nauce podejścia terapeutyczne – terapia poznawczo-behawioralna oraz nowocześniejsza jej odmiana Terapia Akceptacji i Zaangażowania. Podczas terapii akceptacji i zaangażowania klient trenuje swój umysł, ucząc się silniejszego skupienia na tu i teraz, sposobów radzenia sobie z trudnymi przeżyciami oraz poznaje i rozwija swój świat wartości, a w konsekwencji częściej podejmuje działania na rzecz lepszego życia.

Liczne badania pokazują, że terapia akceptacji i zaangażowania jest skuteczną metodą wobec różnorodnych problemów – depresyjnych, lękowych (np. lęku społecznego, nerwicy natręctw, problemów po traumie, przewlekłego zamartwiania się), uzależnień i nadużywania substancji (alkoholu, nikotyny, innych narkotyków), problemów psychotycznych, radzenia sobie w obliczu przewlekłego bólu oraz z nieefektywnym działaniem (np. pod wpływem agresji, prokrastynowania, nadmiernego oglądania pornografii). Korzysta się też z niej w korporacjach oraz sporcie przy poprawianiu osiągnięć – niektóre ekipy na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich miały ze sobą psychologa właśnie z tego nurtu.

Dowiedz się więcej o Terapii Akceptacji i Zaangażowania

Źródła naukowe

Skorzystaj z wyszukiwarki Google Scholar, aby uzyskać dostęp do poniższych artykułów związanych z KAD-II oraz elastycznością psychiczną.

Bond F.W., Hayes S.C., Baer R.A., Carpenter K.M., Orcutt H.K., Waltz T., Zettle R.D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire—II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42, 676-688.

Gloster A.T., Klotsche J., Chaker S., Hummel K.V., Hoyer J. (2011). Assessing Psychological Flexibility: What Does It Add Above and Beyond Existing Constructs? Psychological Assessment, 23, 970-982.

Ruiz F.J. (2010). A Review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Empirical Evidence: Correlational, Experimental Psychopathology, Component and Outcome Studies. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10, 125-162.

Czym jest ACT | Terapia ACT | Superwizja ACT |

newsletter | fb

Powrót