Badania naukowe i publikacje

Prowadzi Bartosz Kleszcz

 

Tutaj znajdziesz informacje na temat prowadzonych prac naukowych, w których jestem jednym z autorów. Kliknięcie rozwija szczegółowe informacje na temat każdego z nich.

Moje aktualne badania koncentrują się wokół badań psychometrycznych – ich celem jest udostępnienie w Polsce popularnych na zachodzie darmowych kwestionariuszy do psychoterapii, coachingu i badań naukowych, celem podniesienia jakości diagnozy psychologicznej oraz ułatwienia prowadzenia w naszym kraju badań nad ACT.

 

Adaptacja kwestionariuszy ACT

Aktualnie trwająca seria badań mająca na celu zwiększenie dostepu do używanych na zachodzie kwestionariuszy psychologicznych do terapii, coachingu i badań naukowych. W miarę postępu badań publikowane będą kolejne wyniki.

 

Kleszcz, B., Dudek, J., Białaszek, W., Ostaszewski, P., & Bond, F. (W trakcie publikowania). Polish Version of the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II).

AAQ-II, mierzący podstawowy konstrukt w ACT – elastyczność psychologiczną. Test jest darmowy, krótki i ma dobre właściwości psychometryczne. Członkowie ACBS mogą uzyskać do niego dostęp tutaj (wymagane zalogowanie się), inne osoby proszę o kontakt mailowy (bkleszcz@gmail.com).

Tłum. abstraktu. Badanie opisuje polską adaptację Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II). Wyniki zebrane z dwóch próbek (N=671) wskazują na stabilną strukturę, wysoką rzetelność i dobrą trafność, co pozwala uznać test za zdatne narzędzie do pomiaru elastyczności psychologicznej w Polsce. Ponadto, w przeciwieństwie do popularnych testów psychologicznych używanych w Polsce, korzystanie z AAQ-II jest darmowe, co dodatkowo ułatwia wykorzystanie zarówno podczas terapii, jak i podczas badań naukowych.

Oprócz tego, badanie poszerza wiedzę na temat natury elastyczności psychologicznej i skutecznego radzenia sobie. Zebrane wyniki wskazują na rozbieżność między funkcjonalną oceną unikania, mierzonego przez AAQ-II, a objawowo zebranymi przykładami unikania mierzonego przez Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) – tylko wyniki AAQ-II mają jasny związek z ogólnym funkcjonowaniem. Badanie pokazuje, że unikowe zachowania same z siebie nie mają znaczącego związku z satysfakcją z życia czy obecnością problemów klinicznych, ale zaczynają stanowić problem, kiedy stają na drodze realizacji wartościowych celów w życiu.

 

Kleszcz B. (2010) Zachęta do teorii opanowywania trwogi. (W:) M. Śniarowska-Tlatlik (Red.) Psychologia bliżej bycia. Inspiracje Egzystencjalne, Kraków.

Publikacja pokonferencyjna.

Abstrakt. Artykuł stanowi wprowadzenie do głównych założeń teorii opanowywania trwogi (terror management theory) z nurtu eksperymentalnej psychologii egzystencjalnej, badającej zmiany w zachowaniu i myśleniu człowieka w obliczu bodźców przypominających o śmierci. Teoria ta, w naszym kraju mało znana, zobyła popularność poza Polską, inspirując kilkaset eksperymentów z tak różnych dziedzin jak psychologia miłości, religii, polityki czy kliniczna. Szczególną uwagę skupiam na jej empirycznych podstawach oraz obszarze zastosowania, aby czytelnik mógł uzyskać pewność co do zasadności jej założeń oraz wstępny przewodnik po dotychczas przeprowadzonych badaniach.

Czym jest ACT | Terapia ACT | Superwizja ACT |

newsletter | fb

Powrót