Badania naukowe i publikacje

Prowadzi Bartosz Kleszcz

 

Tutaj znajdziesz informacje na temat prowadzonych prac naukowych, w których jestem jednym z autorów. Kliknięcie rozwija szczegółowe informacje na temat każdego z nich.

Moje aktualne badania koncentrują się wokół badań psychometrycznych – ich celem jest udostępnienie w Polsce popularnych na zachodzie darmowych kwestionariuszy do psychoterapii, coachingu i badań naukowych, celem podniesienia jakości diagnozy psychologicznej oraz ułatwienia prowadzenia w naszym kraju badań nad ACT.

 

Adaptacja kwestionariuszy ACT

 

Kleszcz, B., Dudek, J., Białaszek, W., Ostaszewski, P., & Bond, F. (W trakcie publikowania). Polish Version of the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II).

 

Kleszcz B. (2010) Zachęta do teorii opanowywania trwogi. (W:) M. Śniarowska-Tlatlik (Red.) Psychologia bliżej bycia. Inspiracje Egzystencjalne, Kraków.

Czym jest ACT | Terapia ACT | Superwizja ACT |

newsletter | fb

Powrót