Zaznacz stronę

Czym jest ACT?

Napisał Bartosz Kleszcz

 

ACT oznacza Acceptance & Commitment Therapy / Training – Terapię/Trening Akceptacji i Zaangażowania. Głównym celem ACT jest wzmacnianie elastyczności psychologicznej. Elastyczność to  zdolność do zauważania i reagowania na własne myśli, uczucia i inne zdarzenia w taki sposób, aby móc podejmować działania zgodne z własnym systemem wartości i celami z nim związanymi.

Kształcenie w sobie elastyczności psychologicznej jest uniwersalną i uodowodnioną naukowo drogą do podwyższenia jakości życia i uporania się z problemami zarówno dla osób przechodzących przez trudny czas w życiu i szukających terapii, jak i dla chcących trenować swój umysł lub szukających profilaktyki i drogi w życiu.

  • W psychoterapii ACT odznacza się badaniami w szerokim zakresie problemów psychicznych związanych m.in. z depresją, różnymi odmianami lęku (obsesje i kompulsje, społeczny, trauma, ataki paniki i inne), uzależnieniami, przewlekłym bólem, skomplikowanymi i długotrwałymi problemami psychicznymi.
  • W rozwoju osobistym/coachingu badania wskazują, że ACT osiąga skuteczność w radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz w podnoszeniu wydajności i jakości życia u pracowników oraz sportowców.

Jest wiele myśli i odczuć, które utrudniają skuteczne działanie np. zmartwienia, wewnętrzna krytyka, gniew, lęk i strach, chęć odłożenia czegoś na później, smutek i poczucie beznadziei lub bezsensu, złość, wstyd, poczucie winy, przewlekły ból, trudne wspomnienia, przewidywania, impulsy zachęcające do powrotu do uzależnienia lub problematycznego zachowania, natrętne myśli, poczucie powinności lub przymusu, frustracja, niepewność, pustka. To tylko niektóre – ACT uczy, jak skutecznie do nich podejść, by zakończyć wewnętrzną walkę i zacząć żyć w zgodzie z sobą. 

Obejrzyj nagranie, aby dowiedzieć się więcej:

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nwrJa4hXuGk”]

 Elementy procesu ACT

 

Świadomość. Psychoterapeuta pomaga klientowi w rozmowie i za pomocą ćwiczeń precyzyjnie namierzać te myśli i odczucia, które wpływają negatywnie na jego stan. Dobry kontakt z własnym ciałem i umysłem jest pierwszym krokiem do pozytywnej zmiany. Wspólnie śledzą także pozytywne lub negatywne konsekwencje podejmowanych działań, co daje lepszą wiedzę o sobie – co czyni życie bardziej witalnym i wartościowym, a co oddala od pożądanych celów i czyni je gorszym. Pozwala to na przechodzenie z automatycznego, nawykowego działania na skoncentrowane angażowanie się w to, co jest dla klienta jest w danym momencie priorytetem.

Otwartość i bezpieczeństwo. Wszyscy ludzie (łącznie z psychoterapeutą) mają tendencję do przeżywania skomplikowanych wewnętrznych przeżyć. Psychoterapeuta pomaga rozwijać swobodę w kontakcie z nimi, tak by trudne myśli i uczucia nie pochłaniały klienta i by mógł bezpiecznie doświadczyć ich, spojrzeć na nie z innej perspektywy i działać w zgodzie z sobą nawet w ich obecności.

Sens życia i zaangażowanie się. Kontekstem dla psychoterapii i treningu ACT zawsze są wartości klienta – indywidualne przekonania na temat tego, co jest w życiu ważne. Długotrwała wewnętrzna walka lub brak okazji do wewnętrznego namysłu może powodować, że własny sens życia staje się niejasny. Psychoterapeuta pomaga klientowi stworzyć lub dookreślić swój kierunek życia oraz zaangażować się w jego coraz bogatsze realizowanie.

Filozofia pracy

 

Rozmowa i praktyka. Czas podczas sesji podzielony jest na rozmowę i na różne formy ćwiczeń, pozwalając przeżyć na sobie w bezpośredni sposób różne sposoby funkcjonowania umysłu. Jest to wiele bardziej żywe podejście od opartego tylko na dyskusji i wglądzie. Pozwala także tworzyć plan, jak między sesjami kształtować i rozwijać nowe umiejętności radzenia sobie.

Działanie tu i teraz. „Przeszłość” nie jest zakazanym słowem, a jej analiza ma dużą wartość pod względem wiedzy, którą można wynieść na swój temat.  Jednocześnie niestety nie da się jej zmienić – to już fakt dokonany. Stąd wspólna praca nakierowana jest ostatecznie na tworzenie warunków ku temu, aby w obliczu nieraz trudnej przeszłości tworzyć w aktualnym życiu dobre warunki do życia.

Tworzenie zamiast łatania. Skuteczna psychoterapia wiąże się z wyjściem ze strefy wewnętrznej wojny. Rozwój odbywa się przez nabywanie nowej wiedzy, umiejętności i podejmowanie wartościowych działań sprzyjających pozytywnej zmianie.

Nie jesteś chory/chora. Żaden z syndromów psychiatrycznych nie został dotąd uznany przez Światową Organizację Zdrowia za spełniający najbardziej podstawowe kryteria choroby – nawet tak dramatyczne problemy jak schizofrenie czy zaburzenia dwubiegunowe (Hayes, Wilson, Strosahl, 2012). Cierpienie nie jest zatem chorobą, a korzystający z usługi jest określany jako klient, a nie pacjent. Lęk, smutek, gniew, pustka, ból, zazdrość i wszystkie inne emocje są taką samą częścią naturalnego życia jak radość czy przyjemność. Dzielimy je ze wszystkimi ludźmi na świecie, którzy w różnych etapach swojego życia nieraz bardzo poważnie utknęli i szukają drogi na zewnątrz. Jednocześnie często pewne strategie radzenia sobie sprawiają, że trudne emocje i myśli utrzymują się wiele dłużej i przejmują kontrolę, a te przyjemne i przydatne są stłamszone, często do tragicznego stopnia. ACT uczy rozpoznawać te sposoby reagowania i daje okazję do przetestowania innych, bardziej nam sprzyjających.

Naukowość. Na całym świecie naukowość jest standardem obowiązującym skuteczne interwencje psychologiczne. Oznacza to, że tysiące naukowców z uniwersytetów na całym świecie przetestowało działanie technik osiągania zmiany w ramach różnych problemów psychicznych, a następnie przed publikacją niezależni naukowcy poddali to krytycznej ocenie. Zapewnia to wyższą skuteczność, pewność i bezpieczeństwo. Najlepiej przebadanymi terapiami są należące do nurtu poznawczo-behawioralnego, do których należy ACT.

Badania nad ACT

 

Badania naukowe nad ACT pokazują, że:

  • Psychoterapia ACT jest skuteczną metodą pomocy w szerokim zakresie problemów psychicznych m.in. z depresją, lękiem, uzależnieniami (narkotyki, alkohol, nikotyna), problemami somatycznymi (radzeniem sobie w obliczu raka, cukrzycy, epilepsji, przewlekłego bólu), utratą wagi, samokrytyką (np. A-Tjak et al. 2015; Hayes et al. 2013).
  • Trening ACT sprzyja rozwojowi osobistemu i podwyższeniu jakości życia (np. Bohlmeijer et al. 2015) oraz osiąga pozytywne efekty w pracy z osobami, które dotychczas uczestniczyły w innej psychoterapii i nie odniosły z niej korzyści (Clarke et al. 2014; Gloster et al. 2015).
  • Zmniejsza przeżywany stres, zwiększa kontrolę nad własnym działaniem i kreatywność w radzeniu sobie z trudnościami (Bond, Flaxman, Bunce, 2008; Bond, Bunce 2000; Flaxman, Bond 2010; Vilardaga et al. 2011; Biron, van Veldhoven 2012).
  • ACT zapewnia wyższą wydajność pracy, lepsze samopoczucie w niej i zdrowie psychiczne, chroniąc przez  wypaleniem zawodowym i emocjonalnym wycieńczeniem (Bond, Bunce 2003; Bond, Flaxman 2006), a u sportowców podwyższa wydajność aż do 37% (Gardner, Moore 2012).
  • Każdy element ACT jest aktywnym procesem zmiany – terapia i trening składają się wyłącznie z procesów o udowodnionej naukowo skuteczności (np. Levin et al. 2012).
  • ACT jest skuteczny prowadzony zarówno w gabinecie, jak i przez internet (Lappalainen et al. 2014).
  • ACT jest skuteczniejszy niż CBT (terapia poznawczo behawioralna; Ruiz 2012) lub tak samo skuteczny jak CBT (np. Öst 2014; A-Tjak et al. 2015).

Skorzystaj

 

Formularz kontaktowy

 

Skontaktuj się w sprawie rozpoczęcia terapii lub treningu ACT lub zadaj więcej pytań.

[contact-form-7 id=”1254″ title=”Formularz 1″]

Bibliografia

 

[spoiler title=”Kliknij, aby rozwinąć bibliografię”]

A-Tjak, J. G. L., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A. J., & Emmelkamp, P. M. G. (2014). A Meta-Analysis of the Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy for Clinically Relevant Mental and Physical Health Problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84(1), 30–36.

Biron, M., & van Veldhoven, M. (2012). Emotional labour in service work: Psychological flexibility and emotion regulation. human relations, 65(10), 1259-1282

Bohlmeijer, E. T., Lamers, S. M., & Fledderus, M. (2015). Flourishing in people with depressive symptomatology increases with Acceptance and Commitment Therapy. Post-hoc analyses of a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 65, 101-106.

Bond, F. W., & Bunce, D. (2000). Mediators of change in emotion-focused and problem-focused worksite stress management interventions. Journal of occupational health psychology, 5(1), 156.

Bond, F. W., & Bunce, D. (2003). The role of acceptance and job control in mental health, job satisfaction, and work performance. Journal of applied psychology, 88(6), 1057.

Bond, F. W., & Flaxman, P. E. (2006). The ability of psychological flexibility and job control to predict learning, job performance, and mental health. Journal of Organizational Behavior Management, 26(1-2), 113-130.

Bond, F. W., Flaxman, P. E., & Bunce, D. (2008). The influence of psychological flexibility on work redesign: mediated moderation of a work reorganization intervention. Journal of Applied Psychology, 93(3), 645.

Clarke, S., Kingston, J., James, K., Bolderston, H., & Remington, B. (2014). Acceptance and Commitment Therapy group for treatment-resistant participants: A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(3), 179-188.

Flaxman, P. E., & Bond, F. W. (2010). Worksite stress management training: moderated effects and clinical significance. Journal of Occupational Health Psychology, 15(4), 347.

Gardner, F. L., & Moore, Z. E. (2012). Mindfulness and acceptance models in sport psychology: A decade of basic and applied scientific advancements. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 53(4), 309.

Gloster, A. T., Sonntag, R., Hoyer, J., Meyer, A. H., Heinze, S., Ströhle, A., … & Wittchen, H. U. (2015). Treating treatment-resistant patients with panic disorder and agoraphobia using psychotherapy: a randomized controlled switching trial. Psychotherapy and psychosomatics, 84(2), 100-109.

Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy, 44(2), 180-198.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change (2nd edition). New York: The Guilford Press.

Lappalainen, P., Granlund, A., Siltanen, S., Ahonen, S., Vitikainen, M., Tolvanen, A., & Lappalainen, R. (2014). ACT Internet-based vs face-to-face? A randomized controlled trial of two ways to deliver acceptance and commitment therapy for depressive symptoms: an 18-month follow-up. Behaviour research and therapy, 61, 43-54.

Levin, M. E., Hildebrandt, M. J., Lillis, J., & Hayes, S. C. (2012). The impact of treatment components suggested by the psychological flexibility model: A meta-analysis of laboratory-based component studies. Behavior therapy, 43(4), 741-756.

Öst, L. G. (2014). The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy: An updated systematic review and meta-analysis. Behaviour research and therapy, 61, 105-121.

Ruiz, F. J. (2012). Acceptance and commitment therapy versus traditional cognitive behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis of current empirical evidence. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 12(3), 333-358.

Vilardaga, R., Luoma, J. B., Hayes, S. C., Pistorello, J., Levin, M. E., Hildebrandt, M. J., … & Bond, F. (2011). Burnout among the addiction counseling workforce: The differential roles of mindfulness and values-based processes and work-site factors. Journal of substance abuse treatment, 40(4), 323-335. [/spoiler]