Zaznacz stronę
Przetłumaczył Bartosz Kleszcz

… oraz 4 sposoby na to, jak samemu nie nudzić innych.

Zastanawiam się, czy istnieje ktokolwiek, kto nie przejmował się nigdy, czy kogoś zanudza – może tylko ci, którzy są tak zadufani w sobie, że nie zdadzą sobie nawet sprawy, że mogliby nie być fascynujący dla kogokolwiek wokół.

Jest natomiast coś, czym przejmować się nie trzeba – czynniki, które powodują, że ludzie odbierani są jako nudni. Jest bowiem solidny pakiet badań właśnie na ten temat – nie aż tak znowu wiele, ale wystarczająco, aby odpowiedzieć na podstawowe pytania.

Po serii badań psycholog społeczny Mark Leary oraz trzech jego współpracowników ustaliło, że możemy zanudzać albo przez to co mówimy, albo przez to jak coś mówimy: liczą się zarówno treść, jak i styl. Okazało się także, że najpewniej warto się trochę przejąć, czy inni oceniają nasz przekaz jako nudny, ponieważ wówczas mają tendencję do widzenia nas jako całości w nieprzychylnym świetle.

W pierwszej serii badań zapytano ludzi o opis tego, „co inni ludzie robią, co wydaje ci się nudne.” Potem zrobili listę 43 najczęściej wymienianych rodzajów zachowań, a następnie poprosili kilkaset innych osób, aby ocenić, jak takie zachowania są nudne. Ostatecznie dotarli do 9 nudnych kategorii. Zaczynając od najgorzej ocenianych:

 1. Negatywny egocentryzm. Najnudniejszy sposób zachowywania się to “bycie tak negatywnym, narzekającym i zaabsorbowanym swoimi problemami, że przekłada się to na brak zainteresowania drugą osobą”.
 2. Banalność. „Mówienie na trywialne lub powierzchowne tematy, bycie zainteresowanym tylko jedną rzeczą oraz powtarzanie tych samych historii i żartów raz po raz.”
 3. Niski afekt. Słabe okazywanie entuzjazmu, monotonna mowa, słaby kontakt wzrokowy, mało ekspresyjna postawa.
 4. Powolność. „Powolna mowa, długie przerwy przed odpowiedzią, długie dochodzenie do meritum, przeciąganie rozmowy.”
 5. Pasywność. Nie posiadanie za wiele do powiedzenia, nie posiadanie żadnych opinii, bycie zbyt przewidywalnym lub zbytnio dostosowującym się do tego, co mówi każdy inny.
 6. Pępek świata. Mówienie tylko o sobie.
 7. Powaga. Bycie bardzo poważnym, rzadkie uśmiechanie się.
 8. Nudne przypodobywanie się. „Silenie się na żart lub grzeczność, aby zrobić wrażenie na innych.”
 9. Odwracanie uwagi. Robienie rzeczy, które przeszkadzają w nawiązywaniu kontaktu, zbytnie schodzenie z tematów, zbyt dużo rozmowy o niczym.

W następnych badaniach uczestników nagrano podczas rozmów, a następnie inni oceniali ich pod względem tego, jak bardzo nudzili. Po zebraniu materiału przed badaczami stała żmudna robota wykrycia konkretnych postaw i sposobów komunikacji.

Oto kilka rzeczy, które odróżniały osoby ocenione jako ciekawe i jako nudne:

 1. Interesujący ludzie ujawniają więcej myśli i uczuć niż nudni. (To coś innego niż mówienie ciągle o sobie.)
 2. Wkładem interesujących ludzi do konwersacji jest więcej informacji, nie tylko nt. emocji, w porównaniu do nudnych.
 3. Nudni ludzie używają więcej „pustych słów” i częściej mówią rzeczy, które nie znaczą wiele, przykładowo mówienie „mhm” w ramach zgadzania się z innymi – i niewiele więcej.
 4. Wkład nudnych ludzi do konwersacji jest niższy niż wyżej ocenianych.

W ostatnim badaniu Leary ze współpracownikami pokazał ludziom nagrania osób ocenionych przez rówieśników jako szczególnie nudnych lub szczególnie ciekawych. Nie ujawniając oglądającym, kto jest kim, badacze poprosili o ocenę wielu różnych cech rozmówców.

O ludzie, jak ci nudniejsi zostali zmiażdżeni!

Oceniono ich ostrzej w prawie każdej możliwej dziedzinie. Mniej ich lubiano. Założono, że są mniej popularni. Mniej przyjaźni i entuzjastyczni. Trudniejsi do poznania. Oczerniono ich tam, gdzie “nudność” wydaje się nie mieć znaczenia: jako słabszych, z mniejszą szansą na bycie liderem. Tylko dwie z 18 cech uznane były za równe: uznano ich za podobnych pod względem zaufania i kompetencji.

Była jednakże jedna istotna dziedzina, w której nudni zostali osądzeni na swoją korzyć: ludzie byli zdania, że są oni mądrzejsi.