Zaznacz stronę
Przetłumaczył Bartosz Kleszcz

Wiemy, że poczucie szczęścia i kontakt społeczny mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Aktualne badania donoszą, że oprócz tego korzystne dlań może być także poczucie sensu w życiu.

Aby sprawdzić, czy poczucie sensu ma wpływ na starzenie się i rozwój u dorosłych, Patrick Hill, profesor psychologii na Carleton University w Ottawie, przejrzał dane z badania Midlife in the United States (MIDUS, Środkowa faza życia w USA).

Hill razem z Nicholasem Turiano z Uniwersytetu Rochester Medical Center przeanalizowali odpowiedzi ponad 6000 ludzi na takie pytania jak „Niektórzy błąkają się bez celu przez życie, ale nie należę do tych osób,” oraz inne, oceniające pozytywne i negatywne odczucia.

Odkryli, że 14 lat po zadaniu tych pytań osoby, które relacjonowały wyższy poziom sensu i jasnego ukierunkowania się mieli wyższą szansę na przeżycie swoich rówieśników (badanie).

Osoby takie miały o 15% mniejszą szansę śmierci w porównaniu z tymi, którzy w mniejszym lub większym stopniu sunęli przez życie bez jakiegoś przenikającego je poczucia celowości. Co ważne, nie ma znaczenia, kiedy tę celowość odkryli – mogło się to stać w wieku dwudziestu, pięćdziesięciu lub siedemdziesięciu lat.

Analiza Hilla kontrolowała wpływ innych zmiennych, o których wiemy, że mają wpływ na długość życia, takich jak wiek, płeć i równowaga emocjonalna. Poczucie sensu życia zachowało swój wpływ niezależnie od tych czynników.

Autor badania definiuje sens jako coś, co jest jak „kompas lub latarnia, dostarczająca dominującego nad wszystkim celu i kierunku na co dzień.”

Oczywiście sens oznacza co innego dla różnych ludzi. Może być to coś tak prostego jak zapewnienie rodzinie szczęśliwego bytowania. Może być to coś bardziej rozległego jak stanie się małym trybikiem wielkiej społecznej zmiany. Może też skupiać się bardziej na sobie, jak solidna praca. Może też tyczyć się własnej kreatywności.

„Nie było rzadkie nam trafić na osoby chcące stworzyć coś, co inni będą cenić, jak dzieło literackie lub dzieło sztuki, w postaci muzyki, tańca czy sztuk wizualnych,” mówi Hill.

Nie jest jasne, jak to się dzieje, że poczucie celu wpływa korzystnie na zdrowie. Przepełnione sensem osoby mogą zwyczajnie zdrowiej żyć – mówi naukowiec – ale może być i tak, że sens chroni przed szkodliwymi skutkami stresu.

Jeden eksperyment wziął tę hipotezę na widelec. Anthony Burrow, psycholog rozwojowy na Cornell University, sprawdził, jak studenci-wolontariusze różnych ras i mniejszości czuli się podczas przejazdu komunikacją miejską w różnych dzielnicach Chicago. Mieli oni notować swoje emocje podczas tego, gdy do pojazdu wsiadały osoby różnego koloru i narodowości.

Wcześniejsze badania (zobacz) pokazały poziom stresu zwiększa się, że kiedy kogoś otaczają osoby z innej grupy etnicznej lub rasy. Burrow chciał się dowiedzieć, czy myślenie o poczuciu sensu w życiu będzie ten stres redukować.

Poprosił zatem, aby połowa studentów pisała przez 10 minut na temat ich kierunku w życiu. Druga połowa pisała o neutralnym temacie – ostatnim filmie, który widzieli. Następnie dostali listę przystanków oraz potencjalnych emocji. Ich zadaniem było ocenić, ilekroć docierali do następnego przystanku, jak się czuli, zakreślając X obok danej nieprzyjemnej emocji takiej jak przerażenie, strach, samotność czy zestresowanie.

Okazało się, że studenci, którzy pisali o ostatnim filmie, doświadczali wzrostu poziomu stresu w miarę tego, jak wzrastała proporcja osób z innej grupy etnicznej. Jednakże studenci piszący wcześniej o ich celu w życiu nie odnotowali takiej zmiany – ich stres nie zwiększył się (badanie).

Potrzeba wprawdzie większej ilości badań, lecz na podstawie dotychczasowych Burrow wyciąga wniosek, że „poczucie sensu może chronić przed stresem”, ze wszystkimi jego szkodliwymi efektami, włączając w to wyższe ryzyko chorób serca. I to z kolei może wyjaśniać, dlaczego ukierunkowane osoby żyją dłużej.