Zaznacz stronę
Przetłumaczył Bartosz Kleszcz

Jakie jest właściwe nastawienie podczas medytacji?

 1. Medytacja to uznawanie i obserwacja wszystkiego, co się wydarza – przyjemnego lub nieprzyjemnego – w rozluźniony sposób.
 2. Medytacja to oglądanie i cierpliwe oczekiwanie, pełne świadomości i zrozumienia. Medytacja nie jest próbowaniem doświadczenia czegoś, o czym czytałeś lub słyszałaś.
 3. Bądź skupiony lub skupiona na obecnej chwili. Nie gub się w myślach na temat przeszłości. Nie daj się ponieść myślom o przyszłości.
 4. Kiedy medytujesz, zarówno umysł i ciało powinny być w komfortowej pozycji.
 5. Jeśli umysł i ciało męczą się, to coś jest nie tak ze sposobem, w jaki prowadzisz swoją praktykę – najwyższy czas sprawdzić, jak medytujesz.
 6. Czemu skupiasz się tak mocno podczas medytacji? Czy czegoś chcesz? Czy chcesz, by coś się wydarzyło? Czy chcesz, aby coś przestało się wydarzać? Zobacz, czy jakieś z tych nastawień jest obecne.
 7. Medytujący umysł powinien być rozluźniony i w pokoju. Nie jesteś w stanie ćwiczyć, kiedy umysł jest napięty.
 8. Nie skupiaj się za mocno, nie kontroluj. Ani nie zmuszaj się, ani nie ograniczaj.
 9. Nie próbuj tworzyć niczego i nie odrzucaj tego, co się wydarza. Po prostu bądź świadomy lub świadoma.
 10. Próbowanie stworzenia czegoś to chciwość. Odrzucanie tego, co się wydarza, to odraza.  Niewiedza, czy coś się dzieje lub już przestało się wydarzać, to złudzenie.
 11. Prawdziwie medytujesz tylko wówczas, kiedy twój obserwujący umysł nie ma w sobie chciwości, odrazy lub lęku.
 12. Nie miej żadnych oczekiwań, nie chciej niczego, nie bój się, ponieważ jeśli twój umysł przyjmie takie nastawienie, będzie ci trudno medytować.
 13. Nie masz na celu sprawić, że rzeczy potoczą się tak, jak chcesz. Próbujesz za to poznać, co się wydarza właśnie teraz.
 14. Co robi umysł? Myśli? Jest świadomy?
 15. Gdzie jest teraz umysł? Wewnątrz? Na zewnątrz?
 16. Czy obserwujący lub oglądający umysł jest świadomy w odpowiedni sposób, czy tylko powierzchownie?
 17. Nie praktykuj z umysłem chcącym czegoś lub chcącym, aby coś się wydarzyło. Jedynym rezultatem będzie to, że się zmęczysz.
 18. Musisz zaakceptować i obserwować zarówno dobre i złe doświadczenia. Chcesz tylko tych dobrych? Nie chcesz nawet najmniejszej porcji złych? Czy to rozsądne? Oto właściwa droga.
 19. Sprawdź dwa razy, z jakim nastawieniem siadasz do medytacji. Lekki i wolny umysł pozwala dobrze medytować. Czy masz właściwe nastawienie?
 20. Nie daj się rozproszyć myślącemu umysłowi. Nie ćwiczysz po to, aby zapobiec myśleniu, ale raczej aby rozpoznać i uznać obecność myślenia, kiedykolwiek zaczyna się wydarzać.
 21. Nie odrzucaj jakiejkolwiek rzeczy, która zjawia się w polu twej uwagi. Poznaj dobrze całą odrazę, która pojawia się w związku z tą rzeczą i poznawaj ją dalej.
 22. Rzecz, na której się skupiasz, nie jest tak naprawdę ważna – naprawdę ważny jest obserwujący umysł, który działa tam gdzieś w tle świadomie lub nie. Jeśli skupianie się dzieje się z właściwym nastawieniem, to dowolna rzecz może być jej przedmiotem.
 23. Tylko kiedy jest wiara lub pewność siebie, pojawi się wysiłek. Tylko kiedy pojawi się wysiłek, uważność stanie się ciągła. Tylko kiedy uważność jest ciągła, stabilność umysłu utrzyma się. Tylko kiedy stabilność umysłu utrzyma się, zaczniesz rozumieć rzeczy takimi, jakie są. Tylko kiedy zaczniesz rozumieć rzeczy takimi, jakie są, wiara umocni się.